BOOKS | FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

BOOKS

Bil Title & Author Front Page 
1.  Seni Bina Islam Berdasarkan Seni Bina Organik dan Nilai Islamiah 
1.NANGKULA UTABERTA
2.MOHD. TAJUDDIN MOHD. RASDI           
 
 2.  Rekabentuk Perindustrian : Pengangkutan

1. Dr. Hassan Hj. Alli
2. Irfendy Mohamad 
 
 
 3.  Pembangunan Landskap Lestari Hutan Rekreasi Semenanjung Malaysia

1. Dr. Mohd Kher Hussien 
 
 4.  Kamus Seni Bina

1. Ar. Dr. Mastor Bin Surat
2. Ar. Aniza Abdul Aziz
3. Prof.Madya Ar. Dr. Nangkula Utaberta
4. Encik Mazlan Bin Mohd Tahir  
 

Updated:: 28/09/2016 [mn_norsyidah]

MEDIA SHARING

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389464090
0389480017
C1527278947