| FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
list of latest announcement

 

Dimaklumkan bahawa Sesi Semakan Wajaran dan Penetapan KPI oleh PYD bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik dan Bukan Akademik) telah bermula mulai hari ini sehingga 20 September 2017.

Semasa sesi ini, PYD hendaklah memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut:

  1. Penetapan Wajaran dan KPI yang telah dibuat pada Jun 2017 sama ada perlu kepada penambahan/pindaan mengikut sasaran yang ditetapkan oleh PTJ.
  2. Wajaran dan KPI yang dipinda perlu disahkan semula oleh PYD dalam tempoh yang ditetapkan.
  3. Sekiranya tiada penambahan/pindaan PYD tidak perlu membuat pengesahan semula. 

Sila laksanakan semakan wajaran dan KPI tuan /puan di laman sesawang berikut:-

Laman Sesawang eLPPT

Sistem e-LPPT Akademik : http://reg.upm.edu.my/elppt/

Sistem e-LPPT Bukan Akademik : http://reg.upm.edu.my/elpptNA/

 

Sekian, terima kasih.

This program by Co-curiculum and Student Development Centre aims to introduce the students to life on campus and enlighten them to the many co-curriculum opportunities to enhance their soft skills and begin their academic journey in an enjoyable and meaningful manner.

Putra Success Module

List of FRSB Students By Groups

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389464090
0389480017
C1531695095